چهارشنبه، 3 مرداد، 1403
جلسه آموزشی رابطین فضای مجازی کنگره شهدا برگزارشد

 

 

جلسه آموزشی رابطین فضای مجازی کمیته های کنگره 6544شهید با حضور جناب آقای سرهنگ فرید فرمانده حفظ آثارسپاه لرستان و جناب آقای مهندس هاشمی مدیر فناوری اطلاعات استانداری رابطین 22کمیته بصورت ویدئو کنفرانس در استانداری برگزارشد .

چاپ   ایمیل